Thép tấm chống trượt (Tấm nhám, Tấm gai)

Mô tả : Chế tạo và mạ nhúng kẽm nóng xà,Công dụng mã kẽm bảo vệ xà thép .Chế tạo xà thép tiêu chuẩn chất lượng iso … Lịch sử hình thành công nghệ mạ nhúng kém nóng

0916288368