Thép Hộp Chữ Nhật 50×150

Mô tả : Chuyên cung cấp các loại Thép Hộp Chữ Nhật 50×150 với độ dầy đa dạng như : thép hộp 50x150x2.5, thép hộp 50x150x3, thép hộp 50x150x4, thép hộp 50x150x5

0916288368